Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX (Tất cả các mẫu xe! Giải thích) (2023)

Hệ thống AC có nhiều bộ phận, bao gồm bình ngưng, máy nén, ống mềm, thiết bị bay hơi và máy sấy thu. Máy nén được biết đến là trái tim của hệ thống điều hòa không khí trên mọi phương tiện. Máy nén này hoạt động như một máy bơm lấy chất làm lạnh và sau đó tạo áp suất cho nó. Sau đó nó sẽ chuyển nó đến thiết bị bay hơi.

Máy nén AC có rất nhiều bộ phận chuyển động. Nó có thể là van hoặc piston. Cùng với đó, có thể xảy ra một số lỗi và sau đó sẽ khiến máy nén AC ngừng hoạt động.

Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về chi phí thay thế máy nén AC cho Subaru WRX. Chúng ta hãy bắt đầu.

Mục lục

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX (Tất cả các mẫu xe! Giải thích) (1)

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2022

Chi phí thay thế sẽ phụ thuộc vào nơi bạn ở. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2021

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, giá có thể khác nhau. Vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào các thông tin chung.

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

(Video) Boxer của Subaru hay hơn Mercedes, BMW, Toyota, Mazda...? Ưu và nhược điểm khi sử dụng? | TIPCAR TV

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2020

Chi phí sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn, nhưng đây là mức trung bình. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2019

Chúng tôi không thể nêu chi phí thay thế chính xác. Điều này là do có nhiều yếu tố cần xem xét, chẳng hạn như vị trí của bạn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2018

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2017

Chi phí thay thế sẽ phụ thuộc vào nơi bạn ở. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2016

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, giá có thể khác nhau. Vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào các thông tin chung.

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2015

Chi phí sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn, nhưng đây là mức trung bình. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2014

Chúng tôi không thể nêu chi phí thay thế chính xác. Điều này là do có nhiều yếu tố cần xem xét, chẳng hạn như vị trí của bạn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về mức trung bình, việc thay thế máy nén Subaru WRX AC có giá ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

(Video) Đổi dầu nhớt loãng hơn có làm cho máy bốc hơn? Chọn nhớt nào phù hợp nhất? | TIPCAR TV

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2013

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2012

Nói chung, đây là chi phí. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2011

Chi phí thay thế sẽ phụ thuộc vào nơi bạn ở. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2010

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, giá có thể khác nhau. Vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào các thông tin chung.

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2009

Chi phí sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn, nhưng đây là mức trung bình. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2008

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2007

Chúng tôi không thể nêu chi phí thay thế chính xác. Điều này là do có nhiều yếu tố cần xem xét, chẳng hạn như vị trí của bạn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về mức trung bình, việc thay thế máy nén Subaru WRX AC có giá ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2006

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, giá có thể khác nhau. Vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào các thông tin chung.

(Video) HỆ THỐNG TREO TRÊN XE Ô TÔ - TỔNG HỢP & PHÂN LOẠI

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2005

Chi phí thay thế sẽ phụ thuộc vào nơi bạn ở. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2004

Nói chung, đây là chi phí. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2003

Chi phí sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn, nhưng đây là mức trung bình. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2002

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2001

Nói chung, đây là chi phí. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 2000

Chúng tôi không thể nêu chi phí thay thế chính xác. Điều này là do có nhiều yếu tố cần xem xét, chẳng hạn như vị trí của bạn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 1999

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, giá có thể khác nhau. Vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào các thông tin chung.

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

(Video) MÁY XĂNG - MÁY DẦU - P1: Loại xe nào hay, tiết kiệm và lành hơn? | TIPCAR TV

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 1998

Chi phí thay thế sẽ phụ thuộc vào nơi bạn ở. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 1997

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 1996

Chi phí sẽ phụ thuộc vào vị trí của bạn, nhưng đây là mức trung bình. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 1995

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 1994

Chúng tôi không thể nêu chi phí thay thế chính xác. Điều này là do có nhiều yếu tố cần xem xét, chẳng hạn như vị trí của bạn.

Tuy nhiên, nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Vì vậy, nó có giá 749 USD cho các bộ phận và sau đó là 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 1993

Tùy thuộc vào vị trí của bạn, giá có thể khác nhau. Vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ tập trung vào các thông tin chung.

Nếu chúng ta nói về mức trung bình, chi phí cho việc thay thế máy nén Subaru WRX AC ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Chi phí thay thế máy nén AC Subaru WRX 1992

Chi phí thay thế sẽ phụ thuộc vào nơi bạn ở. Nếu chúng ta nói về mức trung bình, việc thay thế máy nén Subaru WRX AC có giá ít nhiều là 1.328 USD. Nó có giá 749 USD cho các bộ phận và 579 USD cho nhân công.

Bản tóm tắt

Tóm lại, máy nén AC có thể bị hỏng theo thời gian. Điều này là bình thường và ai cũng có thể trải qua.

(Video) TOP 5 WHY AC DOES NOT WORK ON FORD

Cùng với đó, chúng tôi đã liệt kê ở trên chi phí thay thế trung bình cho máy nén AC của bạn. Giá sẽ khác nhau ở mỗi vị trí. Tốt hơn hết bạn nên hỏi thợ sửa xe trước để so sánh giá cả.

Có liên quan:

  • Dung tích dầu máy nén khí Subaru WRX
  • Vị trí rơle AC Subaru WRX
  • Vị trí cầu chì AC Subaru WRX
  • Subaru WRX AC Không Thổi Khí Lạnh
  • Tiết kiệm xăng Subaru WRX

Tài nguyên

Tín dụng hình ảnh – Canva

Videos

1. Hướng Dẫn Sửa Tất Cả Các Lỗi Của Máy May Gia Đình Từ A -- Z || Dọn Mới Máy May ||#nganhmaymac
(Ngành May Mặc)
2. Radio Đọc truyện thầm kín đêm khuya: Sự Trả giá của kẻ bạc tình - Audio Truyện Hay Official
(AUDIO Truyện Hay Official)
3. Thế nào là ECU Tuning vs. Thế nào là Remap
(CUCHI Motorsports)
4. Thử Volvo V90 Cross Country đi, khi mình giàu có :)
(Trà đá Ô tô)
5. Nghe 5 Phút đã hào hứng: " SAU ĐÊM ÂN ÁI " - Full Truyện tâm sự thầm kín đặc sắc #ThuHue kể 2023
(Tiểu Thuyết Radio)
6. ALL IN ONE | Thanh Niên Vô Dụng Bị Khinh Thường Lại Sở Hữu Sức Mạnh Cổ Đại | Tóm Tắt Anime
(Thế Giới Wibu)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 07/25/2023

Views: 5923

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.