Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (2023)

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (1)

quaRô bốt nhai

Bạn có mệt mỏi với việc phải mở máy tính bảng vài giây một lần để mua các bộ phận vì chúng được tiết lộ một vài lần trong chế độ lắp ráp trong khi chế tạo một động cơ mới từ đầu trên giá đỡ động cơ không?

Bạn có muốn mua tất cả các bộ phận bạn cần trước và sau đó chỉ cần xây dựng mà không bị gián đoạn không?

Bạn có muốn xây dựng nhiều động cơ lần lượt không?

Bạn có thất vọng vì bạn đã mua tất cả các bộ phận mà bạn nghĩ rằng bạn cần để chế tạo động cơ I6 chỉ để phát hiện ra giữa chừng rằng nó sử dụng ròng rọc trục khuỷu V8 hoặc bơm trợ lực lái I4 vì một số lý do?

Đừng sợ, hướng dẫn này ở đây!

CHRG-e E1

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (2)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Cánh tay A (CHRG-e E1)
🔧 Cánh tay B (CHRG-e E1)
🔧 Nhà trung tâm (CHRG-e E1)
🔧 Vỏ bộ điều khiển (CHRG-e E1)
🔧 Vỏ cuối (CHRG-e E1)

⚡️ Cuộn dây sạc (CHRG-e E1)
⚡️ Bộ lọc đầu vào sạc (CHRG-e E1)
⚡️ Nắp bộ lọc đầu vào sạc (CHRG-e E1)
⚡️ Bộ chỉnh lưu sạc (CHRG-e E1)
⚡️ Bộ chuyển đổi (CHRG-e E1)
⚡️ Biến tần (CHRG-e E1)
⚡️ Hộp nối (CHRG-e E1)
⚡️ Tụ liên kết (CHRG-e E1)
⚡️ Bộ điều khiển điện tử công suất (CHRG-e E1)
⚡️ Rôto (CHRG-e E1)
⚡️ Stator (CHRG-e E1)

eDen-1H

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (3)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Giá đỡ (eDen-1H)
🔧 Hỗ trợ Giá đỡ (eDen-1H)
🔧 Nhà trung tâm (eDen-1H)
🔧 Vỏ cuối phía sau (eDen-1H)
🔧 Vỏ ngoài (eDen-1H)
🔧 Vỏ Điện Tử Công Suất (eDen-1H)

⚡️ Máy nén Ac (eDen-1H)
⚡️ Cáp A (eDen-1H)
⚡️ Cáp B (eDen-1H)
⚡️ Cáp C (eDen-1H)
⚡️ Sạc (eDen-1H)
⚡️ Điện tử công suất (eDen-1H)
⚡️ Rô-to (eDen-1H)
⚡️ Stator (eDen-1H)

i3 DOHC

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (4)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Bộ căng đai
🔧 Bánh Cam (I3) x2
🔧Trục cam (I3)x2
🔧 Nắp trục cam (I3) x8
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I3)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x2
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Khối động cơ (I3)
🔧 Đầu máy B (I3)
🔧 Nắp che đầu máy (I3)
🔧 Ống xả (I3)
🔧 bánh đà
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường ray nhiên liệu (I3)
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Ống nạp (I3)
🔧 Lọc dầu (I3)
🔧 Chảo dầu (I3)
🔧 Vòng piston x3
🔧 Pít-tông với Conrod x3
🔧 Mũ lưỡi trai x3
🔧 Đai Serpentine A (I3)
🔧 Vành đai Serpentine B (I3)
🔧 Bộ ổn nhiệt (I3)
🔧 Van tiết lưu (I3)
🔧 Bìa thời gian (I3)
🔧 Máy bơm nước (I4)

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x3
⚡️ Bugi x3

I3 DOHC Tăng Áp

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (5)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Bộ căng đai
🔧 Bánh Cam (I3) x2
🔧Trục cam (I3)x2
🔧 Nắp trục cam (I3) x8
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I3)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x2
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Khối động cơ (I3)
🔧 Đầu máy B (I3)
🔧 Nắp che đầu máy (I3)
🔧 Ống xả (I3)
🔧 bánh đà
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường ray nhiên liệu (I3)
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Ống nạp (I3)
🔧 Lọc nhớt (I3)
🔧 Chảo dầu (I3)
🔧 Vòng piston x3
🔧 Pít-tông với Conrod x3
🔧 Mũ lưỡi trai x3
🔧 Đai Serpentine A (I3)
🔧 Vành đai Serpentine B (I3)
🔧 Bộ ổn nhiệt (I3)
🔧 Van tiết lưu (I3)
🔧 Bìa thời gian (I3)
🔧 Turbo tăng áp (I3)
🔧 Máy bơm nước (I4)

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x3
⚡️ Bugi x3

I4 DOHC 4x4

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (6)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Bộ căng đai
🔧 Hộp số Cam (I4 SOHC)
🔧 Cam Gear A (I4 B)
🔧 Cam Gear B (I4 B)
🔧 Trục cam (I4 B) x2
🔧 Nắp trục cam (I4 B) x8
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I4 B)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Khối động cơ (I4 B)
🔧 Đầu máy (I4 B)
🔧 Nắp che đầu máy (I4 B)
🔧 Ống xả (I4 B)
🔧 bánh đà
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường ray nhiên liệu (I4 B) x4
🔧 Con lăn làm biếng A x3
🔧 Ống nạp (I4 B)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Chảo dầu (I4 B)
🔧 Vòng piston x4
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Bơm trợ lực lái (I4 B)
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Đai Serpentine A (I4 B)
🔧 Vành đai Serpentine B (I4 B)
🔧 Van tiết lưu (V6 B)
🔧 Chuỗi thời gian (I4 B)
🔧 Bìa thời gian A (I4 B)
🔧 Bìa thời gian B (I4 B)
🔧 Turbo tăng áp (I4 B)
🔧 Máy bơm nước (I4 B)

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x4
⚡️ Bugi x4

I4 DOHC AQC

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (7)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Bộ căng đai
🔧 Bánh răng cam x2
🔧 Trục cam x2l
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I4)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Khối động cơ (I4)
🔧 Đầu máy (I4)
🔧 Nắp che đầu máy (I4)
🔧 bánh đà
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường dẫn nhiên liệu BẬT
🔧 Con lăn làm biếng A
🔧 Ống nạp (I4 DI)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Vòng piston x4
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Thắt lưng rắn A
🔧 Thắt lưng rắn B
🔧 Van tiết lưu (I4)
🔧 Đai thời gian
🔧 Bìa thời gian (I4)
🔧 Máy bơm nước (I4)

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x4
⚡️ Bugi x4

I4 DOHC AQC RWD

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (8)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Bộ căng đai
🔧 Bánh răng cam x2
🔧 Trục cam x2l
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I4)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Khối động cơ (I4)
🔧 Đầu máy (I4)
🔧 Nắp che đầu máy (I4)
🔧 bánh đà
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường dẫn nhiên liệu BẬT
🔧 Con lăn làm biếng A
🔧 Ống nạp (I4 DI)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Vòng piston x4
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Thắt lưng rắn A
🔧 Thắt lưng rắn B
🔧 Van tiết lưu (I4)
🔧 Đai thời gian
🔧 Bìa thời gian (I4)
🔧 Máy bơm nước (I4)

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x4
⚡️ Bugi x4

I4 DOHC BFM

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (9)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Bộ căng đai
🔧 Hộp số Cam (I4 SOHC)
🔧 Hộp số Cam (I4 SOHC)
🔧 Hộp số Cam (I4 SOHC)
🔧 Cam Gear A (I4 B)
🔧 Trục cam (I4 B) x2
🔧 Nắp trục cam (I4 B)
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I4 B)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Puli trục khuỷu (I4 B)
🔧 Khối động cơ (I4 B)
🔧 Đầu máy (I4 B)
🔧 Nắp che đầu máy (I4 B)
🔧 Ống xả (I4 B)
🔧 bánh đà
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường ray nhiên liệu (I4 B) x2
🔧 Con lăn làm biếng A x3
🔧 Ống nạp (I4 B)
🔧 Lọc nhớt (I4 B)
🔧 Chảo dầu (I4 B)
🔧 Vòng piston x4
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Bơm trợ lực lái (I4 B)
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Đai Serpentine A (I4 B)
🔧 Vành đai Serpentine B (I4 B)
🔧 Van tiết lưu (I4 B)
🔧 Bìa thời gian A (I4 B)
🔧 Turbo tăng áp (I4 B)
🔧 Máy bơm nước (I4 B)

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x4
⚡️ Bugi x4

I4 DOHC SR20DET

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (10)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Cam Gear A (I4 SR20)
🔧 Cam Gear B (I4 SR20)
🔧 Trục cam (I4 SR20) x2
🔧 Nắp trục cam (I4 SR20) x10
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I4 SR20)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Khối động cơ (I4 SR20)
🔧 Đầu máy (I4 SR20)
🔧 Nắp che đầu máy (I4 SR20)
🔧 Ống xả (I4 SR20)
🔧 bánh đà
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường ray nhiên liệu (I4 SR20)
🔧 Ống nạp (I4 SR20)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Chảo dầu (I4 SR20)
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Quạt tản nhiệt (I4 SR20)
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Đai Serpentine A (I4 SR20)
🔧 Đai Serpentine B (I4 SR20)
🔧 Van tiết lưu (I4 SR20)
🔧 Chuỗi thời gian (I4 SR20)
🔧 Giày xích thời gian A (I4 SR20)
🔧 Vỏ hẹn giờ (I4 SR20)
🔧 Bộ tăng áp (I4 SR20)
🔧 Máy Bơm Nước (I4 SR20)
🔧 Ròng Rọc Máy Bơm Nước (I4 SR20)

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x4
⚡️ Bugi x4

I4 DOHC TẠO

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (11)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Bánh răng cam x2
🔧 Trục cam A (I4 DOHC TAE)
🔧 Trục cam B (I4 DOHC TAE)
🔧 Nắp trục cam (I4 DOHC TAE) x10
🔧 Đoạn B x2
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I4 DOHC TAE)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Khối động cơ (I4 DOHC TAE)
🔧 Trụ động cơ (I4 DOHC TAE)
🔧 Nắp động cơ A (I4 DOHC TAE)
🔧 Nắp động cơ B (I4 DOHC TAE)
🔧 Ống xả (I4 DOHC TAE)
🔧 bánh đà
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường ray nhiên liệu (I4 DOHC TAE)
🔧 Con lăn làm biếng B
🔧 Ống nạp (I4 DOHC TAE)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Chảo Dầu (I4 DOHC TAE)
🔧 Vòng piston x4
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Bơm trợ lực lái (I4 DOHC TAE)
🔧 Quạt tản nhiệt (I4 DOHC TAE)
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Dây curoa A (I4 DOHC TAE)
🔧 Dây đai Serpentine B (I4 DOHC TAE)
🔧 Serpentine Belt C (I4 DOHC TAE)
🔧 Nắp Bugi (I4 DOHC TAE)
🔧 Van tiết lưu (V6 B)
🔧 Nắp hẹn giờ A (I4 DOHC TAE)
🔧 Nắp thời gian B (I4 DOHC TAE) x2
🔧 Nắp hẹn giờ C (I4 DOHC TAE)
🔧 Máy Bơm Nước (I4 DOHC TAE)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bộ đánh lửa B
⚡️ Nắp bộ phận đánh lửa (I4 DOHC TAE)
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Dây Đánh Lửa (I4 DOHC TAE)
⚡️ Bugi x4

I4 DOHC Tăng Áp

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (12)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Bộ căng đai
🔧 Bánh răng cam x2
🔧 Trục cam x2
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
🔧 Trục khuỷu (I4)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Khối động cơ (I4)
🔧 Đầu máy (I4)
🔧 Nắp che đầu máy (I4)
🔧 Ống xả (I4 Turbo)
🔧 Nắp ống xả
🔧 bánh đà
🔧 Phần ống xả phía trước (Turbo)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Đường ray nhiên liệu (DI)
🔧 Con lăn làm biếng A
🔧 Ống nạp (I4 DI)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Chảo dầu (I4)
🔧 Vòng piston x4
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Thắt lưng rắn A
🔧 Thắt lưng rắn B
🔧 Van tiết lưu (I4)
🔧 Bìa thời gian (I4)
🔧 Bộ tăng áp
🔧 Máy bơm nước (I4)

⚡️ Máy phát điện
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x4
⚡️ Bugi x4

I4 SOHC 4×4

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (13)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I4)
🔧 Trục khuỷu (I4)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Máy bơm nước (I4)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Chảo dầu (I4)
🔧 Đầu máy (I4 SOHC)
🔧 Đường ống nạp (I4 MPI)
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Vòng piston x4
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Trục cam (I4 SOHC)
🔧 Nắp trục cam x5
🔧 Hộp số Cam (I4 SOHC)
🔧 Van tiết lưu (I4)
🔧 MPI đường ray nhiên liệu
🔧 Nắp che động cơ (I4 SOHC)
🔧 Dây đai thời gian (I4 SOHC)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Nắp hẹn giờ (I4 SOHC)
🔧 Puli trục khuỷu (I4) Con lăn dẫn hướng A
🔧 Dây đai Serpentine (I4 SOHC)
🔧 Thắt lưng rắn A
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x4
⚡️ Cuộn đánh lửa (I4 SOHC)
⚡️ Dây Đánh Lửa (I4 SOHC)

PHÒNG I4 SOHC

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (14)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I4)
🔧 Trục khuỷu (I4)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Máy bơm nước (I4)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Chảo dầu (I4)
🔧 Đầu máy (I4 SOHC)
🔧 Đường ống nạp (I4 MPI)
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Vòng piston x4
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Trục cam (I4 SOHC)
🔧 Nắp trục cam x5
🔧 Hộp số Cam (I4 SOHC)
🔧 Van tiết lưu (I4)
🔧 MPI đường ray nhiên liệu
🔧 Nắp che động cơ (I4 SOHC)
🔧 Dây đai thời gian (I4 SOHC)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Nắp hẹn giờ (I4 SOHC)
🔧 Puli trục khuỷu (I4) Con lăn dẫn hướng A
🔧 Dây đai Serpentine (I4 SOHC)
🔧 Thắt lưng rắn A
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x4
⚡️ Cuộn đánh lửa (I4 SOHC)
⚡️ Dây Đánh Lửa (I4 SOHC)

I4 SOHC BMJ

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (15)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I4)
🔧 Trục khuỷu (I4)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Máy bơm nước (I4)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Chảo dầu (I4)
🔧 Đầu máy (I4 SOHC)
🔧 Đường ống nạp (I4 MPI)
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Vòng piston x4
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Trục cam (I4 SOHC)
🔧 Nắp trục cam x5
🔧 Hộp số Cam (I4 SOHC)
🔧 Van tiết lưu (I4)
🔧 MPI đường ray nhiên liệu
🔧 Nắp che động cơ (I4 SOHC)
🔧 Dây đai thời gian (I4 SOHC)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Nắp hẹn giờ (I4 SOHC)
🔧 Puli trục khuỷu (I4) Con lăn dẫn hướng A
🔧 Dây đai Serpentine (I4 SOHC)
🔧 Thắt lưng rắn A
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x4
⚡️ Cuộn đánh lửa (I4 SOHC)
⚡️ Dây Đánh Lửa (I4 SOHC)

I4 SOHC Điêzen

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (16)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I4 SOHC D)
🔧 Trục khuỷu (I4 SOHC D)
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Con lăn làm biếng B x2
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Pít-tông với Conrod x4
🔧 Vòng piston x4
🔧 Mũ lưỡi trai x4
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Chảo Dầu (I4 SOHC D)
🔧 Đầu máy (I4 SOHC D)
🔧 Ống nạp (I4 SOHC D)
🔧 Ống xả (I4 SOHC D)
🔧 Trục cam (I4 SOHC D)
🔧 Tay ga (I4 SOHC D)
🔧 Tăng áp (I4 SOHC D)
🔧 Nắp trục cam (I4 SOHC D) x5
🔧 Nắp hẹn giờ A (I4 SOHC D)
🔧 Cần lắc (I4 SOHC D)
🔧 Thiết bị Cam
🔧 Máy bơm nước (I4 SOHC D)
🔧 Serpentine Belt A (I4 SOHC D)
🔧 Nắp che động cơ (I4 SOHC D)
🔧 Nắp hẹn giờ C (I4 SOHC D)
🔧 Nắp hẹn giờ B (I4 SOHC D)
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Thắt lưng Serpentine B (I4 SOHC D)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x4
⚡️ Cuộn dây đánh lửa x4

I5 DOHC ADI

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (17)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I5 DOHC ADI)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Trục khuỷu (I5 DOHC ADI)
🔧 Con lăn làm biếng B
🔧 Pít-tông với Conrod x5
🔧 Mũ lưỡi trai x5
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x4
🔧 Chảo Dầu (I5 DOHC ADI)
🔧 Trụ động cơ (I5 DOHC ADI)
🔧 Trục cam B (I5 DOHC ADI)
🔧 Trục cam A (I5 DOHC ADI)
🔧 Ống nạp (I5 DOHC ADI)
🔧 Ống xả (I5 DOHC ADI)
🔧 Nắp thời gian C (I5 DOHC ADI)
🔧 Cam Gear B (I5 DOHC ADI) x2
🔧 Đường dẫn nhiên liệu (I5 DOHC ADI)
🔧 Tay ga (I5 DOHC ADI)
🔧 Van Thổi (I5 DOHC ADI)
🔧 Máy Bơm Nước (I5 DOHC ADI)
🔧 Nắp trục cam (I5 DOHC ADI) x10
🔧 Chuỗi thời gian (I5 DOHC ADI)
🔧 Turbo tăng áp (I5 DOHC ADI)
🔧 Nắp che đầu máy (I5 DOHC ADI)
🔧 Nắp cuộn dây đánh lửa A (I5 DOHC ADI)
🔧 Ống dẫn nước (I5 DOHC ADI)
🔧 Cam Gear A (I5 DOHC ADI)
🔧 Đai Serpentine A (I5 DOHC ADI)
🔧 Đai Serpentine B (I5 DOHC ADI)
🔧 Con lăn làm biếng A
🔧 Nắp hẹn giờ B (I5 DOHC ADI)
🔧 Nắp hẹn giờ A (I5 DOHC ADI)
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Quạt tản nhiệt (I5 DOHC ADI)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x5
⚡️ Cuộn đánh lửa x5

I6 DOHC

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (18)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I6)
🔧 Máy Bơm Nước (I6)
🔧 Trục khuỷu (I6)
🔧 Lọc dầu (I6)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Chảo dầu (I6)
🔧 Đầu máy (I6)
🔧Trục cam (I6)x2
🔧 Bình xăng con (2 thùng dự thảo) x3
🔧 Nắp trục cam (I6) x14
🔧 Bánh Cam (I6) x2
🔧 Nắp che đầu máy (I6)
🔧 Chuỗi thời gian (I6)
🔧 Lọc gió tròn (hút gió bên) x3
🔧 Nhông xích cam (I6)
🔧 Bìa thời gian (I6)
🔧 Puli trục khuỷu (I6)
🔧 Đai Serpentine B (I6)
🔧 Đai Serpentine A (I6)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phận đánh lửa (I6)
⚡️ Dây Đánh Lửa (I6)

I6 DOHC BU2

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (19)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I6 DOHC BU2)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Trục khuỷu (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Máy Bơm Nước (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x5
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Mũ lưỡi trai x6
🔧 Chảo Dầu (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Trụ động cơ (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Ống xả A (I6 DOHC BU2)
🔧 Ống xả B (I6 DOHC BU2)
🔧 Trục cam (I6 DOHC BU2 T) x2
🔧 Nắp trục cam (I6 DOHC BU2 T) x14
🔧 Bánh răng cam x2
🔧 Nắp động cơ A (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Nắp động cơ B (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Dây curoa A (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Cuộn Nắp A (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Nắp hẹn giờ A (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Con lăn làm biếng B x2
🔧 Nắp thời gian B (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Ống Nạp (I6 DOHC BU2)
🔧 Thắt lưng Serpentine B (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Tay ga (I6 DOHC BU2)
🔧 Bộ căng đai (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Quạt tản nhiệt (I4 DOHC TAE)
🔧 Thanh dẫn nhiên liệu (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

I6 DOHC BU2Turbo

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (20)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Trục khuỷu (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Máy Bơm Nước (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x5
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Chảo Dầu (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Trụ động cơ (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Trục cam (I6 DOHC BU2 T) x2
🔧 Nắp trục cam (I6 DOHC BU2 T) x14
🔧 Nắp động cơ B (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Nắp động cơ A (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Cổ Nạp (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Bướm ga (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Thanh dẫn nhiên liệu (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Ống xả (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Turbo tăng áp (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Bánh răng cam x2
🔧 Dây curoa A (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Thắt lưng Serpentine B (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Con lăn làm biếng B x2
🔧 Nắp thời gian B (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Vỏ Coil A (I6 DOHC BU2 T) x2
🔧 Nắp hẹn giờ A (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Bộ căng đai (I6 DOHC BU2 T)
🔧 Quạt tản nhiệt (I4 DOHC TAE)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

I6 DOHC FMW

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (21)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I6 DOHC FMW)
🔧 Lọc dầu (I4)
🔧 Trục khuỷu (I6 DOHC FMW)
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Mũ lưỡi trai x6
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x5
🔧 Chảo Dầu (I6 DOHC FMW)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4)
🔧 Trụ động cơ (I6 DOHC FMW)
🔧 Ống nạp (I6 DOHC FMW)
🔧 Đường dẫn nhiên liệu (I6 DOHC FMW)
🔧 Tay ga (I6 DOHC FMW)
🔧 Trục cam (I6 DOHC FMW) x2
🔧 Nắp trục cam (I6 DOHC FMW) x16
🔧 Bánh răng cam x2
🔧 Chuỗi thời gian B (I6 DOHC FMW)
🔧 Ống xả A (I6 DOHC FMW)
🔧 Ống xả B (I6 DOHC FMW)
🔧 Giày xích thời gian A (I6 DOHC FMW) x2
🔧 Nắp hẹn giờ (I6 DOHC FMW)
🔧 Máy Bơm Nước (I6 DOHC FMW)
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Chuỗi thời gian A (I6 DOHC FMW)
🔧 Nắp che đầu máy (I6 DOHC FMW)
🔧 Dây curoa A (I6 DOHC FMW)
🔧 Quạt tản nhiệt B
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện xoay chiều (I6 B)
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

I6 OHV

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (22)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I6 B)
🔧 Bơm nhiên liệu (I6 B)
🔧 Lọc dầu (I6)
🔧 Máy bơm nước (I6 B)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Cánh A (I6 B)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x5
🔧 Mũ lưỡi trai x6
🔧 Chảo Dầu (I6 B)
🔧 Bánh Cam (I6 B)
🔧 Đầu máy (I6 B)
🔧 Chuỗi thời gian (I6 B)
🔧 Bìa thời gian (I6 B)
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Thắt lưng Serpentine A (I6 B)
🔧 Thắt lưng Serpentine B (I6 B)
🔧 Ống xả (I6 B)
🔧 Bơm trợ lực lái (I6 B)
🔧 Quạt tản nhiệt B
🔧 Ống nạp (I6 B)
🔧 Bình xăng con (I6 B)
🔧 Đế lọc khí (I6 B)
🔧 Lọc gió (I6 B)
🔧 Nắp lọc gió (I6 B)
🔧 Thanh đẩy van (I6 B) x12
🔧 Cánh tay bập bênh x12
🔧 Nắp che đầu máy (I6 B)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện xoay chiều (I6 B)
⚡️ Bugi x6
⚡️ Dây Đánh Lửa (I6 B)
⚡️ Cuộn dây đánh lửa B
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phận đánh lửa (I6 B)

I6 SOHC L24

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (23)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (I6 L24)
🔧 Trục khuỷu (I6 L24)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x5
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Mũ lưỡi trai x6
🔧 Chảo dầu (I6 L24)
🔧 Ống xả (I6 L24)
🔧 Ống nạp (I6 L24)
🔧 Nắp trục cam (I6 L24) x5
🔧 Cần lắc (I6 L24) x12
🔧 Trục cam (I6 L24)
🔧 Bánh Cam (I6 L24)
🔧 Chuỗi thời gian (I6 L24)
🔧 Nắp che đầu máy (I6 L24)
🔧 Giày xích thời gian A (I6 L24)
🔧 Nắp hẹn giờ A (I6 L24)
🔧 Puli trục khuỷu (I4)
🔧 Máy Bơm Nước (I6 L24)
🔧 Cánh tay (I6 L24)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Đoạn B x2
🔧 Bộ chế hòa khí (I6 L24)
🔧 Đai Serpentine A (I6 L24)
🔧 Quạt tản nhiệt (I6 L24)
🔧 Đế lọc gió (I6 L24)
🔧 Lọc gió (I6 L24)
🔧 Nắp lọc gió (I6 L24)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện xoay chiều (I6 L24)
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phận đánh lửa (I6)
⚡️ Bugi x6
⚡️ Dây Đánh Lửa (I6 L24)

prôtôn e-R

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (24)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Nhà trung tâm (Proton e-R)
🔧 Vỏ cuối phía sau (Proton e-R)
🔧 Vỏ trước (Proton e-R)
🔧 Hỗ trợ giá đỡ (Proton e-R)
⚡️ Stator (Proton e-R)
⚡️ Máy nén Ac (Proton e-R)
⚡️ Bộ sạc (Proton e-R)
⚡️ Bộ điều khiển điện tử công suất (Proton e-R)
⚡️ Rôto (Proton e-R)
⚡️ Cáp A (Proton e-R)
⚡️ Cáp B (Proton e-R)
⚡️ Biến tần (Proton e-R)
⚡️ Bộ chỉnh lưu sạc (Proton e-R)
⚡️ Cảm ứng sạc (Proton e-R)
⚡️ Hộp nối (Proton e-R)
⚡️ Bộ chuyển đổi (Proton e-R)
⚡️ Tụ liên kết (Proton e-R)
⚡️ Vỏ bộ điều khiển (Proton e-R)

V12 DOHC MRC

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (25)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V12)
🔧 Trục khuỷu (V12)
🔧 Pít-tông với Conrod x12
🔧 Vòng piston x12
🔧 Lọc nhớt (V12)
🔧 Bơm trợ lực lái (V12)
🔧 Mũ lưỡi trai x12
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x5
🔧 Chảo dầu (V12)
🔧 Đầu máy B (V12)
🔧 Đầu máy A (V12)
🔧Trục cam (V12)x4
🔧 Ống xả A (V12) x2
🔧 Ống xả B (V12) x2
🔧 Giày xích thời gian A (V12)
🔧 Bánh răng cam x4
🔧 Đai Serpentine A (V12)
🔧 Nắp trục cam (V12) x20
🔧 Giày Chuỗi Thời gian B (V12) x2
🔧 Bọc đầu A (V12)
🔧 Bịt đầu B (V12)
🔧 Ống nạp (V12)
🔧 Bìa thời gian B (V12)
🔧 Bìa thời gian C (V12)
🔧 Bìa thời gian A (V12)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V12)
🔧 Van tiết lưu (V12) x2
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Con lăn làm biếng B
🔧 Máy bơm nước (V12)
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Vỏ chuỗi thời gian (V12)
🔧 Bộ ổn nhiệt (V12)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước x2
🔧 Đai Serpentine B (V12)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x12
⚡️ Cuộn đánh lửa x12

V12 DOHC MRN

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (26)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V12)
🔧 Trục khuỷu (V12)
🔧 Pít-tông với Conrod x12
🔧 Vòng piston x12
🔧 Lọc nhớt (V12)
🔧 Bơm trợ lực lái (V12)
🔧 Mũ lưỡi trai x12
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x5
🔧 Chảo dầu (V12)
🔧 Đầu máy B (V12)
🔧 Đầu máy A (V12)
🔧Trục cam (V12)x4
🔧 Ống xả A (V12) x2
🔧 Ống xả B (V12) x2
🔧 Giày xích thời gian A (V12)
🔧 Bánh răng cam x4
🔧 Đai Serpentine A (V12)
🔧 Nắp trục cam (V12) x20
🔧 Giày Chuỗi Thời gian B (V12) x2
🔧 Bọc đầu A (V12)
🔧 Bịt đầu B (V12)
🔧 Ống nạp (V12)
🔧 Bìa thời gian B (V12)
🔧 Bìa thời gian C (V12)
🔧 Bìa thời gian A (V12)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V12)
🔧 Van tiết lưu (V12) x2
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Con lăn làm biếng B
🔧 Máy bơm nước (V12)
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Vỏ chuỗi thời gian (V12)
🔧 Bộ ổn nhiệt (V12)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước x2
🔧 Đai Serpentine B (V12)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x12
⚡️ Cuộn đánh lửa x12

V6 DOHC AKY

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (27)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V6 DOHC AKY)
🔧 Trục khuỷu (V6 DOHC AKY)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x2
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Máy Bơm Nước (V6 DOHC AKY)
🔧 Con lăn làm biếng A x3
🔧 Bơm trợ lực lái (V6 DOHC AKY)
🔧 Chảo Dầu (V6 DOHC AKY)
🔧 Đầu máy A (V6 DOHC AKY)
🔧 Đầu động cơ B (V6 DOHC AKY)
🔧 Trục cam A (V6 DOHC AKY) x2
🔧 Trục cam B (V6 DOHC AKY) x2
🔧 Ống xả A (V6 DOHC AKY) x2
🔧 Bánh răng cam x4
🔧 Nắp trục cam A (V6 DOHC AKY) x2
🔧 Nắp trục cam B (V6 DOHC AKY) x2
🔧 Ống nạp (V6 DOHC AKY)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V6 DOHC AKY)
🔧 Nắp động cơ B (V6 DOHC AKY)
🔧 Nắp động cơ A (V6 DOHC AKY)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Thời gian Nắp sau A (V6 DOHC AKY)
🔧 Thời gian Nắp sau B (V6 DOHC AKY)
🔧 Thời gian Nắp trước A (V6 DOHC AKY)
🔧 Nắp trước hẹn giờ B (V6 DOHC AKY)
🔧 Nắp Trước Timing C (V6 DOHC AKY)
🔧 Dây curoa A (V6 DOHC AKY)
🔧 Con lăn làm biếng B
🔧 Bướm ga (V6 DOHC AKY)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

V6 DOHC AKZ

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (28)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V6 B)
🔧 Trục khuỷu (V6 B)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x2
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Lọc dầu (I6)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Máy bơm nước (V6 B)
🔧 Con lăn làm biếng A x5
🔧 Bơm trợ lực lái (V6 B)
🔧 Cánh tay (V6 B)
🔧 Chảo dầu (V6 B)
🔧 Đầu động cơ A (V6 B)
🔧 Đầu động cơ B (V6 B)
🔧 Trục cam (V6 B) x4
🔧 Ống xả (V6 B) x2
🔧 Bánh răng cam (V6 B) x4
🔧 Bạc đạn trục cam (V6 B) x4
🔧 Ống Nạp B (V6 B)
🔧 Bộ ổn nhiệt (V6 B)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V6 B) x2
🔧 Nắp động cơ B (V6 B)
🔧 Nắp che động cơ A (V6 B) x2
🔧 Nắp che đầu máy C (V6 B)
🔧 Thắt lưng Serpentine B (V6 B)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Bìa thời gian B (V6 B)
🔧 Bìa thời gian C (V6 B)
🔧 Bìa thời gian A (V6 B)
🔧 Đai Serpentine A (V6 B)
🔧 Con lăn làm biếng B
🔧 Ống nạp A (V6 B)
🔧 Van tiết lưu (V6 B)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

V6 DOHC CHG

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (29)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V6 B)
🔧 Trục khuỷu (V6 B)
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x2
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Lọc dầu (I6)
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Máy bơm nước (V6 B)
🔧 Con lăn làm biếng A x5
🔧 Bơm trợ lực lái (V6 B)
🔧 Cánh tay (V6 B)
🔧 Chảo dầu (V6 B)
🔧 Đầu động cơ A (V6 B)
🔧 Đầu động cơ B (V6 B)
🔧 Trục cam (V6 B) x4
🔧 Ống xả (V6 B) x2
🔧 Bánh răng cam (V6 B) x4
🔧 Bạc đạn trục cam (V6 B) x4
🔧 Ống Nạp B (V6 B)
🔧 Bộ ổn nhiệt (V6 B)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V6 B) x2
🔧 Nắp động cơ B (V6 B)
🔧 Nắp che động cơ A (V6 B) x2
🔧 Nắp che đầu máy C (V6 B)
🔧 Thắt lưng Serpentine B (V6 B)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Bìa thời gian B (V6 B)
🔧 Bìa thời gian C (V6 B)
🔧 Bìa thời gian A (V6 B)
🔧 Đai Serpentine A (V6 B)
🔧 Con lăn làm biếng B
🔧 Ống nạp A (V6 B)
🔧 Van tiết lưu (V6 B)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

V6 DOHC NSN

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (30)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục khuỷu (V6 VQ37VHR)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4 B)
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x2
🔧 Mũ lưỡi trai x6
🔧 Đầu máy B (V6 VQ37VHR)
🔧 Đầu máy A (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục cam A (V6 VQ37VHR)
🔧 Tay quay B (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục cam B (V6 VQ37VHR)
🔧 Ống nạp B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp trục cam B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp trục cam A (V6 VQ37VHR)
🔧 Tay quay A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp trục cam (V6 VQ37VHR) x8
🔧 Ống xả A (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Nắp động cơ A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp động cơ B (V6 VQ37VHR)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Ống nạp A (V6 VQ37VHR)
🔧 Van tiết lưu (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Nắp hẹn giờ D (V6 VQ37VHR)
🔧 Máy bơm nước (V6 VQ37VHR)
🔧 Cam Gear B (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Cam Gear A (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Chuỗi thời gian B (V6 VQ37VHR)
🔧 Chuỗi thời gian A (V6 VQ37VHR)
🔧 Giày xích thời gian A (V6 VQ37VHR)
🔧 Giày xích thời gian B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ C (V6 VQ37VHR)
🔧 Con lăn làm biếng A x3
🔧 Con lăn làm biếng B x2
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Đai Serpentine A (V6 VQ37VHR)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Chảo dầu (V6 VQ37VHR)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

V6 DOHC VQ37VHR

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (31)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục khuỷu (V6 VQ37VHR)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4 B)
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x2
🔧 Mũ lưỡi trai x6
🔧 Đầu máy B (V6 VQ37VHR)
🔧 Đầu máy A (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục cam A (V6 VQ37VHR)
🔧 Tay quay B (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục cam B (V6 VQ37VHR)
🔧 Ống nạp B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp trục cam B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp trục cam A (V6 VQ37VHR)
🔧 Tay quay A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp trục cam (V6 VQ37VHR) x8
🔧 Ống xả A (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Nắp động cơ A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp động cơ B (V6 VQ37VHR)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Ống nạp A (V6 VQ37VHR)
🔧 Van tiết lưu (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Nắp động cơ A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp động cơ B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ D (V6 VQ37VHR)
🔧 Máy bơm nước (V6 VQ37VHR)
🔧 Cam Gear B (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Cam Gear A (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Chuỗi thời gian B (V6 VQ37VHR)
🔧 Chuỗi thời gian A (V6 VQ37VHR)
🔧 Giày xích thời gian A (V6 VQ37VHR)
🔧 Giày xích thời gian B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ C (V6 VQ37VHR)
🔧 Con lăn làm biếng A x3
🔧 Con lăn làm biếng B x2
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Đai Serpentine A (V6 VQ37VHR)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Chảo dầu (V6 VQ37VHR)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

V6 DOHC VR38DETT

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (32)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục khuỷu (V6 VQ37VHR)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4 B)
🔧 Pít-tông với Conrod x6
🔧 Vòng piston x6
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x2
🔧 Mũ lưỡi trai x6
🔧 Đầu máy B (V6 VQ37VHR)
🔧 Đầu máy A (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục cam A (V6 VQ37VHR)
🔧 Tay quay B (V6 VQ37VHR)
🔧 Trục cam B (V6 VQ37VHR)
🔧 Ống nạp A(V6 VR38DETT)
🔧 Ống nạp B (V6 VR38DETT)
🔧 Nắp trục cam B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp trục cam A (V6 VQ37VHR)
🔧 Tay quay A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp trục cam (V6 VQ37VHR) x8
🔧 Nắp động cơ A (V6 VR38DETT)
🔧 Nắp động cơ B (V6 VR38DETT)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Van tiết lưu (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Turbo (V6 VR38DETT) x2
🔧 Vỏ động cơ (V6 VR38DETT)
🔧 Nắp hẹn giờ D (V6 VQ37VHR)
🔧 Máy bơm nước (V6 VQ37VHR)
🔧 Cam Gear B (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Cam Gear A (V6 VQ37VHR) x2
🔧 Chuỗi thời gian B (V6 VQ37VHR)
🔧 Chuỗi thời gian A (V6 VQ37VHR)
🔧 Giày xích thời gian A (V6 VQ37VHR)
🔧 Giày xích thời gian B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ A (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ B (V6 VQ37VHR)
🔧 Nắp hẹn giờ C (V6 VQ37VHR)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x6
⚡️ Cuộn đánh lửa x6

V8 1carb OHV

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (33)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 OHV)
🔧 Trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu động cơ (V8 OHV) x2
🔧 Ống nạp (1 carb)
🔧 Ống xả (V8 OHV) x2
🔧 Bình xăng con (4 thùng)
🔧 Trục cam (V8 OHV)
🔧 Bánh răng cam (V8 OHV)
🔧 Chuỗi thời gian (V8 OHV)
🔧 Nắp hẹn giờ (V8 OHV)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Đế lọc gió tròn (1 carb)
🔧 Lọc gió tròn (1 carb)
🔧 Nắp lọc gió tròn (1 carb)
🔧 Đai Serpentine A (V8 OHV)
🔧 Đai Serpentine B (V8 OHV)
🔧 Quạt tản nhiệt (V8 OHV)
🔧 Cần đẩy van x16
🔧 Cánh tay bập bênh x16
🔧 Nắp che đầu động cơ A (V8 OHV)
🔧 Nắp động cơ B (V8 OHV)
🔧 Puli trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Máy bơm nước (V8 OHV)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Chảo dầu (V8 OHV)
🔧 Lọc nhớt (V8 OHV)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Dây Đánh Lửa (V8)
⚡️ Bugi x8
⚡️ Cuộn dây đánh lửa B
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phân phối đánh lửa

V8 2carb OHV

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (34)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 OHV)
🔧 Trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu động cơ (V8 OHV) x2
🔧 Đường ống nạp (2 carbs)
🔧 Ống xả (V8 OHV) x2
🔧 Bình xăng con (4 thùng) x2
🔧 Trục cam (V8 OHV)
🔧 Bánh răng cam (V8 OHV)
🔧 Chuỗi thời gian (V8 OHV)
🔧 Nắp hẹn giờ (V8 OHV)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Đế lọc gió tròn (2 carbs)
🔧 Lọc gió tròn (2 carb)
🔧 Nắp lọc gió tròn (2 carbs)
🔧 Đai Serpentine A (V8 OHV)
🔧 Đai Serpentine B (V8 OHV)
🔧 Quạt tản nhiệt (V8 OHV)
🔧 Cần đẩy van x16
🔧 Cánh tay bập bênh x16
🔧 Nắp che đầu động cơ A (V8 OHV)
🔧 Nắp động cơ B (V8 OHV)
🔧 Puli trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Máy bơm nước (V8 OHV)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Chảo dầu (V8 OHV)
🔧 Lọc nhớt (V8 OHV)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Dây Đánh Lửa (V8)
⚡️ Bugi x8
⚡️ Cuộn dây đánh lửa B
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phân phối đánh lửa

V8 2carb OHV tăng áp

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (35)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 OHV)
🔧 Trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu động cơ (V8 OHV) x2
🔧 Ống nạp siêu nạp (V8 OHV)
🔧 Ống xả (V8 OHV) x2
🔧 Bộ tăng áp (V8 OHV)
🔧 Bình xăng con (4 thùng) x2
🔧 Trục cam (V8 OHV)
🔧 Bánh răng cam (V8 OHV)
🔧 Chuỗi thời gian (V8 OHV)
🔧 Nắp hẹn giờ (V8 OHV)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Lọc gió dạng muỗng (V8 OHV) x2
🔧 Muỗng khí (V8 OHV)
🔧 Đai Serpentine tăng áp (V8 OHV)
🔧 Đai Serpentine A (V8 OHV)
🔧 Quạt tản nhiệt (V8 OHV)
🔧 Cần đẩy van x16
🔧 Cánh tay bập bênh x16
🔧 Nắp che đầu động cơ A (V8 OHV)
🔧 Nắp động cơ B (V8 OHV)
🔧 Puli trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Máy bơm nước (V8 OHV)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước tăng áp
🔧 Đai Serpentine B (V8 OHV)
🔧 Chảo dầu (V8 OHV)
🔧 Lọc nhớt (V8 OHV)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Dây Đánh Lửa (V8)
⚡️ Bugi x8
⚡️ Cuộn dây đánh lửa B
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phân phối đánh lửa

V8 DOHC 4×4

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (36)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8)
🔧 Trục khuỷu (V8)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu động cơ (V8) x2
🔧 Ống nạp (V8)
🔧 Ống xả (V8) x2
🔧 Trục cam (V8) x4
🔧 Bánh răng cam x4
🔧 Đường ray nhiên liệu DI x2
🔧 Đai thời gian (V8) x2
🔧 Bìa thời gian (V8)
🔧 Nắp che động cơ C (V8)
🔧 Nắp che động cơ D (V8)
🔧 Nắp cuộn dây (V8) x2
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Con lăn làm biếng B x5
🔧 Máy bơm nước (V8)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Đai Serpentine B (V8)
🔧 Vành đai A (V8)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Chảo dầu (V8)
🔧 Van tiết lưu (V8)
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x8
⚡️ Cuộn đánh lửa x8

V8 DOHC AXK

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (37)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8)
🔧 Trục khuỷu (V8)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu động cơ (V8) x2
🔧 Ống nạp (V8)
🔧 Ống xả (V8) x2
🔧 Trục cam (V8) x4
🔧 Bánh răng cam x4
🔧 Đường ray nhiên liệu DI x2
🔧 Đai thời gian (V8) x2
🔧 Bìa thời gian (V8)
🔧 Nắp động cơ A (V8)
🔧 Nắp động cơ B (V8)
🔧 Nắp cuộn dây (V8) x2
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Con lăn làm biếng B x5
🔧 Máy bơm nước (V8)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Đai Serpentine B (V8)
🔧 Vành đai A (V8)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Chảo dầu (V8)
🔧 Van tiết lưu (V8)
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x8
⚡️ Cuộn đánh lửa x8

V8 DOHC CGM

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (38)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 DOHC CGM)
🔧 Trục khuỷu (V8 DOHC CGM)
🔧 Bơm trợ lực lái (I4 B)
🔧 Pít-tông với Conrod (V8 DOHC CGM) x8
🔧 Vòng pít-tông (V8 DOHC CGM) x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu máy A (V8 DOHC CGM)
🔧 Đầu động cơ B (V8 DOHC CGM)
🔧 Ống nạp (V8 DOHC CGM)
🔧 Ống xả A (V8 DOHC CGM) x2
🔧 Cánh tay đòn (V8 DOHC CGM)
🔧 Trục cam (V8 DOHC CGM)
🔧 Bánh răng cam (V8 OHV)
🔧 Đường ray nhiên liệu (V8 DOHC CGM) x2
🔧 Chuỗi thời gian (V8 DOHC CGM)
🔧 Nắp thời gian (V8 DOHC CGM)
🔧 Thanh đẩy van (V8 DOHC CGM) x16
🔧 Cần lắc (V8 DOHC CGM) x16
🔧 Nắp động cơ A (V8 DOHC CGM)
🔧 Nắp động cơ B (V8 DOHC CGM)
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Con lăn làm biếng B x2
🔧 Máy Bơm Nước (V8 DOHC CGM)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Dây curoa B Serpentine (V8 DOHC CGM)
🔧 Vành đai A (V8 DOHC CGM)
🔧 Chảo Dầu (V8 DOHC CGM)
🔧 Bướm ga (V8 DOHC CGM)
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x8
⚡️ Cuộn đánh lửa (V8 DOHC CGM) x8

V8 DOHC tăng áp

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (39)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ V8
🔧 Trục khuỷu (V8)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu động cơ (V8) x2
🔧 Ống nạp siêu nạp (V8)
🔧 Ống xả (V8) x2
🔧 Trục cam (V8) x4
🔧 Bánh răng cam x4
🔧 Đường ray nhiên liệu DI x2
🔧 Đai thời gian (V8) x2
🔧 Bìa thời gian (V8)
🔧 Nắp động cơ A (V8)
🔧 Nắp động cơ B (V8)
🔧 Nắp cuộn dây (V8) x2
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Con lăn làm biếng B x5
🔧 Máy bơm nước (V8)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Con lăn làm biếng A x2
🔧 Đai Serpentine tăng áp (V8)
🔧 Vành đai A (V8)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Chảo dầu (V8)
🔧 Van tiết lưu (V8)
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x8
⚡️ Cuộn đánh lửa x8

V8 OHV

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (40)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 OHV F)
🔧 Trục khuỷu (V8 OHV F)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8 OHV F)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu động cơ (V8 OHV F) x2
🔧 Ống nạp (V8 OHV F)
🔧 Ống xả (V8 OHV F) x2
🔧 Bộ chế hòa khí (V8 OHV F)
🔧 Trục cam (V8 OHV F)
🔧 Bánh răng cam (V8 OHV)
🔧 Chuỗi thời gian (V8 OHV F)
🔧 Nắp hẹn giờ (V8 OHV F)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Đế lọc gió (V8 OHV F)
🔧 Lọc gió (V8 OHV F)
🔧 Nắp lọc gió (V8 OHV F)
🔧 Thanh đẩy van (V8 OHV F) x16
🔧 Cánh tay bập bênh x16
🔧 Nắp che động cơ A (V8 OHV F)
🔧 Nắp động cơ B (V8 OHV F)
🔧 Puli trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Máy bơm nước (V8 OHV F)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Cánh tay A (V8 OHV F)
🔧 Cánh tay B (V8 OHV F)
🔧 Con lăn làm biếng A x3
🔧 Đai Serpentine (V8 OHV F)
🔧 Chảo dầu (V8 OHV F)
🔧 Quạt tản nhiệt B
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện xoay chiều (I6 B)
⚡️ Dây Đánh Lửa (V8 OHV F)
⚡️ Bugi x8
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phân phối đánh lửa

V8 OHV 6P

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (41)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 OHV C)
🔧 Trục khuỷu (V8 OHV C)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8 OHV F)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu máy A (V8 OHV D)
🔧 Đầu động cơ B (V8 OHV D)
🔧 Ống nạp (V8 OHV E)
🔧 Ống xả (V8 OHV D) x2
🔧 Bộ chế hòa khí B (V8 OHV E)
🔧 Bộ chế hòa khí C (V8 OHV E) x2
🔧 Trục cam (V8 OHV C)
🔧 Bánh răng cam (V8 OHV)
🔧 Chuỗi thời gian (V8 OHV F)
🔧 Nắp hẹn giờ (V8 OHV C)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Đế lọc gió (V8 OHV E)
🔧 Lọc gió (V8 OHV E)
🔧 Nắp lọc gió (V8 OHV E)
🔧 Thanh đẩy van (V8 OHV F) x16
🔧 Tay quay (V8 OHV D) x2
🔧 Nắp động cơ A (V8 OHV D)
🔧 Nắp che đầu động cơ B (V8 OHV D)
🔧 Puli trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Máy bơm nước (V8 OHV C)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Cánh tay A (V8 OHV C)
🔧 Cánh tay B (V8 OHV C)
🔧 Đai Serpentine A (V8 OHV C)
🔧 Đai Serpentine B (V8 OHV C)
🔧 Chảo dầu (V8 OHV C)
🔧 Quạt tản nhiệt B
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện xoay chiều (I6 B)
⚡️ Cuộn dây đánh lửa B
⚡️ Dây Đánh Lửa (V8 OHV D)
⚡️ Bugi x8
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phân phối đánh lửa

V8 OHV MAG

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (42)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 OHV C)
🔧 Trục khuỷu (V8 OHV C)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8 OHV F)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu máy A (V8 OHV D)
🔧 Đầu động cơ B (V8 OHV D)
🔧 Ống nạp (V8 OHV D)
🔧 Ống xả (V8 OHV D) x2
🔧 Bộ chế hòa khí (V8 OHV F)
🔧 Trục cam (V8 OHV C)
🔧 Bánh răng cam (V8 OHV)
🔧 Chuỗi thời gian (V8 OHV F)
🔧 Nắp hẹn giờ (V8 OHV C)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Đế lọc gió (V8 OHV F)
🔧 Lọc gió (V8 OHV F)
🔧 Nắp lọc gió (V8 OHV D)
🔧 Thanh đẩy van (V8 OHV F) x16
🔧 Cánh tay bập bênh x16
🔧 Nắp động cơ A (V8 OHV D)
🔧 Nắp động cơ B (V8 OHVD)
🔧 Puli trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Máy bơm nước (V8 OHV C)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Cánh tay A (V8 OHV C)
🔧 Cánh tay B (V8 OHV C)
🔧 Đai Serpentine A (V8 OHV C)
🔧 Đai Serpentine B (V8 OHV C)
🔧 Chảo dầu (V8 OHV C)
🔧 Quạt tản nhiệt B
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện xoay chiều (I6 B)
⚡️ Cuộn dây đánh lửa B
⚡️ Dây Đánh Lửa (V8 OHV D)
⚡️ Bugi x8
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phân phối đánh lửa

V8 OHV SS

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (43)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 OHV B)
🔧 Trục khuỷu (V8 OHV B)
🔧 Bơm trợ lực lái (V8 OHV F)
🔧 Pít-tông với Conrod (V8 OHV B) x8
🔧 Vòng pít-tông (V8 OHV B) x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu động cơ A (V8 OHV B)
🔧 Đầu động cơ B (V8 OHV B)
🔧 Ống nạp (V8 OHV B)
🔧 Ống xả (V8 OHV B) x2
🔧 Bộ chế hòa khí A(V8 OHV B)
🔧 Bộ chế hòa khí B (V8 OHV B)
🔧 Trục cam (V8 OHV B)
🔧 Bánh răng cam (V8 OHV)
🔧 Chuỗi thời gian (V8 OHV F)
🔧 Nắp hẹn giờ (V8 OHV B)
🔧 Đoạn B x2
🔧 Đế lọc gió tròn (2 carb)
🔧 Lọc gió tròn (2 carb)
🔧 Nắp lọc gió tròn (2 carb)
🔧 Thanh đẩy van (V8 OHV F) x16
🔧 Cánh tay bập bênh x16
🔧 Nắp động cơ A (V8 OHV B)
🔧 Nắp che đầu động cơ B (V8 OHV B)
🔧 Puli trục khuỷu (V8 OHV)
🔧 Máy bơm nước (V8 OHV B)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Cánh tay (V8 OHV B)
🔧 Đai Serpentine A (V8 OHV B)
🔧 Đai Serpentine B (V8 OHV B)
🔧 Chảo dầu (V8 OHV B)
🔧 Quạt tản nhiệt B
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện xoay chiều (I6 B)
⚡️ Cuộn dây đánh lửa B
⚡️ Dây Đánh Lửa (V8 OHV B)
⚡️ Bugi x8
⚡️ Nhà phân phối đánh lửa A
⚡️ Rotor phân phối đánh lửa
⚡️ Nắp bộ phân phối đánh lửa

V8 SOHC FME

Car Mechanic Simulator 2021: Danh sách mua sắm phụ tùng cho tất cả các động cơ - GamePretty (44)

🔧= Các bộ phận mua từ Main Shop
⚡️= Linh kiện mua từ Cửa hàng Điện tử

🔧 Khối động cơ (V8 SOHC FME)
🔧 Trục khuỷu (V8 SOHC FME)
🔧 Bơm trợ lực lái (V6 B)
🔧 Pít-tông với Conrod x8
🔧 Vòng piston x8
🔧 Nắp ổ trục khuỷu x3
🔧 Mũ lưỡi trai x8
🔧 Đầu máy A (V8 SOHC FME)
🔧 Đầu động cơ B (V8 SOHC FME)
🔧 Ống nạp (V8 SOHC FME)
🔧 Ống xả A (V8 SOHC FME) x2
🔧 Trục cam (V8 SOHC FME) x2
🔧 Nắp trục cam (V8 SOHC FME) x2
🔧 Bánh răng cam x2
🔧 Đường ray nhiên liệu (V8 SOHC FME) x2
🔧 Chuỗi thời gian A (V8 SOHC FME)
🔧 Chuỗi thời gian B (V8 SOHC FME)
🔧 Nắp động cơ A (V8 SOHC FME)
🔧 Nắp động cơ B (V8 SOHC FME)
🔧 Giày xích thời gian A (V8 SOHC FME) x2
🔧 Vỏ hẹn giờ (V8 SOHC FME)
🔧 Con lăn làm biếng A
🔧 Con lăn làm biếng B
🔧 Ròng rọc trục khuỷu (V8)
🔧 Dây đai Serpentine A (V8 SOHC FME)
🔧 Bộ căng đai
🔧 Van tiết lưu (V8 SOHC FME)
🔧 Chảo dầu (V8 SOHC FME)
🔧 Máy bơm nước (V8 SOHC FME)
🔧 Ròng rọc máy bơm nước
🔧 Lọc dầu (V8)
🔧 Bộ lọc nhiên liệu
🔧 bánh đà
🔧 Đĩa ly hợp
🔧 Đĩa ép ly hợp
🔧 Vòng bi nhả ly hợp
⚡️ Máy phát điện
⚡️ Bugi x8
⚡️ Cuộn đánh lửa x8

Nhờ vàoCán bộ Paynecho người hướng dẫn tuyệt vời của anh ấy, tất cả tín dụng cho nỗ lực của anh ấy. bạn cũng có thể đọc hướng dẫn ban đầu từCộng đồng Steam. thưởng thức các trò chơi.

Bài viết liên quan:

  • Car Mechanic Simulator 2021: Các bộ phận phù hợp với màu sắc
  • Car Mechanic Simulator 2021: Cách thêm nhạc vào Radio của trò chơi
  • Car Mechanic Simulator 2021: Cách Farm Case nhanh chóng

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 07/20/2023

Views: 5323

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.